FlyMobile rozmowy i internet w oparciu o sieć PLUS GSM

Możemy zaproponować Państwu kolejną usługę. Po ponad roku pracy Mlyn.Net Sp. z o.o. został operatorem MVNO. Mamy możliwość wydawania kart SIM z nowym numerem lub wykonamy przeniesienie Państwa numeru od dotychczasowego operatora. W cenie prepaida otrzymają Państwo od nas usługę abonamentową. Za 20 zł brutto oferujemy nielimitowane rozmowy do wszystkich operatorów komórkowych i sieci stacjonarnych w Polsce. Jeśli wysyłasz ponad 25 wiadomości miesięcznie to warto dobrać nielimitowane sms-y za 5 zł. Karta SIM ma 250MB internetu, który za 3 lub 5 zł można powiększyć do 2 lub 3.5GB (przeciętne zużycie internetu w telefonie to 3GB). Karty FlyMobile korzystają z sieci z najlepszym zasięgiem w Polsce – PLUS GSM, i będą pasować do każdego telefonu komórkowego. Wystarczy podpisać wniosek i pełnomocnictwo, abyśmy mogli przenieść Państwa numer od obecnego operatora nawet w ciągu jednego dnia roboczego. Polecamy jednak dokonać tego na koniec umowy (wniosek może być złożony do 120 dni przed) lub odczekać pełen okres wypowiedzenia. Po wyłączeniu starej karty SIM wkładamy do telefonu nową FLYMOBILE i po chwili mamy już możliwość nielimitowanych rozmów. Karta SIM FlyMobile

Nowy pakiet raczej dla facetów ;)

Od września ruszylismy z nowym pakietem o charakterze sportowo-rozrywkowym. Znajdą się w nim następujące kanały:

-Fast&Fun HD (510)– pełen akcji i adrenaliny, czyli sporty ekstremalne, od wyścigów samochodowych i motokrosów, po snowboard i deskorolki. Wiele dyscyplin, pokazów i konkursów z całego świata;
-FightBox SD / Fight Box HD (512/511)- kanał sportów walki. Widzowie mogą śledzić ponad 40 różnych dyscyplin, od MMA poprzez boks, armwrestling i sumo;
-Erox HD (830)- oferuje widzom filmy erotyczne typu „soft”;
-Eroxxx HD (831)- prezentuje filmy erotyczne typu „hard”.

Do końca września uruchamiamy go dla naszych klientów za darmo. Jedyne co trzeba zrobić to wejść przez menu w Promocje i zatwierdzić chęć skorzystania z pakietu za pomocą kodu PIN.(PIN możecie odnaleźć w umowie lub prosimy o kontakt na biuro@mlynnet.pl)

Kanały Erox HD oraz Eroxxx HD posiadają zabezpieczenie przed dziećmi dlatego włączając je, każdorazowo należy podać wspomniany kod.

Przewijarka programów do 48 godz wstecz


Ile razy zdarzyła się Wam sytuacja, gdy włączyliście kanał telewizyjny i zobaczyliście program wart obejrzenia, ale on właśnie dobiega do końca?

Z TV Avios w MlynNet to nie skończy się myślą „znów się spóźniliśmy” dzięki usłudze przewijarki jaką właśnie udostępniliśmy naszym abonentom.

Przewijarka pozwala cofnąć się do 48 godzin wstecz i obejrzeć interesujący nas program w całości, wtedy gdy chcemy.
Z nami telewizja liniowa jaką znamy od jej początków przeradza się w telewizję na życzenie.
Obecnie usługa obejmuje ponad 70 kanałów. Bezpłatnie dla wszystkich naszych abonentów są włączone tylko 4. Dostęp do pozostałych kosztuje 5 zł miesięcznie.
Wystarczy kliknąć na pilocie „Menu” strzałka w prawo na „Przewijarka” i OK.
Wybieramy kanał oraz dzień i godzinę do której chcemy skoczyć.
Drugą możliwością cofnięcia się jest użycie przycisku na pilocie „<<” który naciskamy podczas oglądania kanału obsługiwanego przez przewijarkę. Gdy już oglądamy taki program z opóźnieniem możemy też użyć „>>” 😉 Jedno klikniecie to skok o 5-7 minut.
Przewijarka działa na dekoderach Korbox ULTRA i SOIAV.

Mlyn.Net sp. z o.o.

Dla zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych przez nas usług oraz poszerzenia ich zakresu na przełomie 2016/2017 roku utworzyliśmy nowy podmiot:
Mlyn.Net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Kilińskiego 20a  99-200 Poddębice
NIP 8281415167  Nr KRS 0000655458  Nr UKE 11893
tel. 600 600 598

Przedmiotem działania nowej spółki będzie świadczenie usług:
dostępu do internetu w technologi światłowodowej i radiowej
usługi połączeń głosowych i internetu mobilnego w oparciu o sieć PlusGSM

Usługi pakietowe internetu i TV AVIOS, ze względu na podpisane umowy trójstronne, pozostaną bez zmian w firmie A.Z. Hynasińscy sp.j.

W Mlyn.Net sp. z o.o. wprowadzamy zautomatyzowany system płatności masowych. Każdy z klientów otrzyma indywidualny nr rachunku bankowego do wpłat. Dzięki temu będzie możliwa praktycznie bezbłędna identyfikacja Państwa wpłat i ich automatyczne księgowanie.

Nowe umowy będą zawierane na taki okres jaki pozostał w umowie A.Z.Hynasińscy sp.j.. Umowy, które przeszły na czas nieokreślony, takie pozostaną. Nie chcemy aby nowe umowy w jakikolwiek sposób zadziałały na Państwa niekorzyść.
Siedziby biur, nr telefonów, ekipy serwisowe oraz cała technika pozostaje bez zmian.
To co się zmienia to: nazwa firmy, NIP i nr rachunku bankowego dla wpłat, który będzie zawarty w fakturach.
Nowe umowy zaczynają obowiązywać od początku następnego miesiąca po ich podpisaniu.
Aby Państwu wynagrodzić kłopot związany ze stratą czasu na podpisywanie nowych umów i zmianę zleceń w banku, po przejściu do Mlyn.Net sp. z o.o. podniesiemy parametry łącza.

Zmiany w ofercie programowej TV

Przygotowaliśmy dla Was małą rewolucję! W naszej ofercie mamy już 221 kanałów – w tym 191 kanałów w pakiecie MAX HD! Od 1 stycznia 2017r obowiązywać będzie nowa lista kanałów.

Dodane zostały kanały:
ECHO24
ZOOM TV
NOWA TV
METRO
WP1
ESKA
oraz POLSAT SPORT FIGHT

POLSAT SPORT FIGHT będzie dostępny do pakietów Prestiż HD oraz Max HD, pozostałe kanały dodane są od Komfort HD.

Usunięte z woli nadawców zostaną kanały:
Polsat 2 SD
Polsat Play SD
Polsat Cafe SD
Polsat News SD
Orange Sport

Ponadto:
od 2 stycznia 2017 Polsat Sport News zmienia się na Super Polsat; prócz nazwy przekształceniu ulega również oferowany przez nadawcę kontent. W ramówce Super Polsatu pojawią się filmy i seriale m.in. z portfolio Grupy Polsat jak również audycje sportowe. W związku z powyższym Super Polsat dostępny będzie na kanale 419 w kategorii ROZRYWKA;
od 7 stycznia 2017 TVN Meteo Active zmienia się w HGTV, na chwilę obecną kanał zostaje na swojej dotychczasowej pozycji.

Jako pierwsza TV udostępniamy na stałe w pełnej rozdzielczości Kanał FunBox 4K UHD w pakietach PRESTIŻ HD oraz MAX HD.
Kanał na pozycji 444 zadziała tylko na urządzeniu Korbox ULTRA.

Mikołajkowe przyśpieszenie internetu światłowodowego

czapka

Dla wszystkich klientów naszego świet(l)nego internetu wprowadzamy podniesione prędkości przy takich samych opłatach 40, 50 i 80 zł.

Dla najbardziej wymagających mamy nowe taryfy 150 i 300 mbit/s, które jesteśmy w stanie obsłużyć po uruchomieniu w październiku przepływności 10Gb/s do Łodzi.

Znikają z cennika oferty za 61 zł, promocyjna 100mb/s oraz pakiet TV Komfort i 20/4 mb/s internetu, który dla nowych klientów, został zastąpiony ofertą 65 zł za TV Komfort z 30/5 mb/s internetu.

Jednak dla umów zawieranych do końca 2016r, po okazaniu ulotki „Super dwudziestka” utrzymamy na cały okres umowy, cenę 61 zł dla nowej oferty TV Komfort i 30 mb/s.

Opłaty dla umów podpisanych wcześniej nie zmieniają się.

Zapraszamy do przejrzenia nowego cennika internetu światłowodowego.

Zmiana regulaminu Flymobile

I. Informujemy, iż z dniem 24.01.2017r. nastąpi zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych Fly Mobile poprzez:

1) zmiana postanowienia § 16 Regulaminu ust. 8 przez nadanie mu następującego brzmienia:

8. „Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Dostawcy usług lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji. W przypadku, gdy reklamującym jest konsument, spór cywilnoprawny między Abonentem a Dostawcą usług może być rów­nież zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich , pro­wadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako podmiotu uprawnionego, na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Abonenta, zgodnie z zasadami określonymi w art. 109 ustawy Prawo telekomunikacyjne lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 110 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajdują się na stronie https://www.uke.gov.pl/pozasadowe-rozwiazywanie-sporow-konsumenckich-21203.”

9. Prawo do rozwiązania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. I niniejszego zawiadomienia wchodzą w życie z dniem 24.01.2017 r. Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w formie pisemnej w terminie do dnia 24.02.2017 r. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

I. Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017r. nastąpi zmiana Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych 3PLAY Flay poprzez:

1) dodanie w § 3 Regulaminu po ust. 8 nowych ust. 9 – 12 w następującym brzmieniu:
9. W czasie świadczenia usługi dostępu do Internetu, Dostawca usług traktuje wszystkie transmisje danych równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji w ich treść, bez względu na nadawcę i odbiorcę, konsumowane lub rozpowszechniane treści, wykorzystywane lub udostępniane aplikacje lub usługi, lub też wykorzystywane urządzenia telekomunikacyjne, co nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu odpowiednich środków zarządzania ruchem. 10. Użytkownicy końcowi mają prawo – za pomocą usługi dostępu do Internetu – do uzyskania dostępu do informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także do korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania z wybranych urządzeń końcowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego lub dostawcy usług czy też od lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści lub usługi. 11. W ramach zarządzania siecią i usługami, Dostawca usług stosuje środki zarządzania ruchem przewidziane europejskimi i międzynarodowymi standardami telekomunikacyjnymi (ETSI, ITU, IETF). Ze względu na obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości Usług w zakresie określonych kategorii ruchu, Dostawca usług stosuje odpowiednie środki zarządzania ruchem, które wspierają efektywne wykorzystywanie zasobów sieciowych i optymalizację ogólnej jakości transmisji. Środki te polegają na wprowadzeniu rozróżnienia pomiędzy obiektywnie różnymi kategoriami ruchu w celu zapewnienia optymalnej ogólnej jakości i komfortu użytkownika końcowego, w oparciu o obiektywne różnice w wymogach dotyczących technicznej jakości usług (np. dotyczące opóźnienia, wahania opóźnienia, utraty pakietów, przepustowości) w zakresie określonych kategorii ruchu oraz powodują proporcjonalny podział dostępnych zasobów pomiędzy użytkowników końcowych korzystających ze wspólnych zasobów sieci. 12. Dostawca usług może stosować środki zarządzania ruchem w wykraczające poza odpowiednie środki zarządzania ruchem, które mogą m.in. blokować, spowalniać, zmienić, ograniczać, faworyzować lub ingerować w określone treści, aplikacje lub usługi, lub określone kategorie treści, aplikacji lub usług, lub też pogarszać ich jakość, tylko w razie konieczności i tak długo jak to jest konieczne, aby: a) zapewnić zgodność z aktami prawodawczymi Unii Europejskiej lub zgodnymi z prawem Unii Europejskiej przepisami krajowymi, którym podlega Dostawca usług, w tym prawu karnemu nakazującemu np. blokowanie określonych treści, aplikacji lub usług, lub ze zgodnymi z prawem Unii Europejskiej środkami służącymi wykonaniu takich aktów prawodawczych Unii Europejskiej lub przepisów krajowych, w tym z orzeczeniami sądowymi lub decyzjami organów publicznych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami (np. obowiązek wykonania orzeczeń sądowych lub nakazanego przez organy publiczne blokowania nielegalnych treści), b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników końcowych (np. poprzez zapobieganie cyberatakom przeprowadzanym poprzez rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania lub kradzież tożsamości użytkowników końcowych dokonywaną przy użyciu programów szpiegujących), c) zapobiec grożącym przeciążeniom sieci oraz łagodzić skutki przeciążenia sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo. 2) zmianę numeracji dotychczasowych ust. 9-11 w § 3 Regulaminu i nadanie im odpowiednio numerów 13-15; 3) dodanie w § 3 Regulaminu po nowym ust. 15 (dotychczasowym ust. 11) nowych ust. 16 – 18 w następującym brzmieniu: 16. Jednoczesne korzystanie przez użytkownika końcowego na tym samym Urządzeniu telekomunikacyjnym z usługi dostępu do Internetu oraz z oferowanych przez Dostawcę usług innych usług niebędących usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług, lub ich połączenia, w przypadku gdy optymalizacja jest niezbędna dla spełnienia wymogów określonego poziomu jakości treści, aplikacji lub usług (tzw. usług specjalistycznych), może spowodować ograniczenia prędkości i zwiększanie opóźnień przesyłania danych do i z Internetu dla danego użytkownika końcowego. Wyjaśnienie, w jaki sposób taka usługa niebędąca usługą dostępu do Internetu, z której korzysta użytkownik końcowy, mogłaby w praktyce wpłynąć na świadczone na jego rzecz usługi dostępu do Internetu, zawiera regulamin takiej usługi. 17. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu dla poszczególnych technologii sieciowych określone zostały w Cenniku. Podane prędkości są szacunkowymi wartościami maksymalnymi. Rzeczywista osiągalna prędkość zależy od wielu czynników, w tym od wykorzystywanego Urządzenia telekomunikacyjnego, jego kategorii i oprogramowania, w tym działających aplikacji, wykorzystywanej technologii sieciowej, siły i jakości sygnału radiowego odległości od stacji bazowej, czynników wpływających na propagację fal radiowych (takich jak uwarunkowania geograficzne, urbanistyczne, atmosferyczne, struktury i tłumienności materiałów budowlanych użytych do konstrukcji budynku), ilości i aktywności innych użytkowników końcowych obsługiwanych przez poszczególne stacje bazowe, rodzaju wykorzystywanej Karty SIM. Na niektórych obszarach Polski dostępne są tylko wybrane technologie sieciowe, a zatem parametry usługi dostępu do Internetu mogą być różne w zależności od miejsca korzystania z tej usługi. 18. Szacunkowe maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do Internetu dla poszczególnych technologii sieciowych przedstawione są też na stronie internetowej www.mlynnet.pl . W miarę rozwoju sieci Dostawcy usług skutkującego zwiększeniem prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu, informacje na temat szacunkowych maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usługi dostępu do Internetu będą aktualizowane poprzez publikację na stronie internetowej www.mlynnet.pl

II. Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017r. nastąpi zmiana Cennika usługi FLY Mobile dla Abonentów przez zastąpienie treści punktu „Limity Prędkości Przesyłu Danych” następującymi wartościami:

Maksymalne prędkości pobierania i wysyłania danych
Technologia Wysyłanie danych Pobieranie danych 2G/GSM-GPRS 20 kb/s 80  kb/s 2G/GSM-EDGE 58,4 kb/s 233,6 kb/s 3G/UMTS 384 kb/s 384 kb/s 3G/UMTS-HSPA 5,4 Mb/s 42 Mb/s 4G/LTE 50 Mb/s 150 Mb/s 4G/LTE-Advanced 50 Mb/s 300 Mb/s Prędkości deklarowane przesyłu danych mogą być określone w reklamach, przekazach handlowych lub Umowie.

III. Prawo do rozwiązania Umowy
Zmiany wskazane w pkt. I i II niniejszego zawiadomienia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Jednocześnie informujemy, że w przypadku jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej w formie pisemnej w terminie do dnia 1 stycznia 2017 r. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Fly Mobile – internet mobilny

fly_logo800 Ptaszki przyleciały i możemy Państwu zaproponować usługę dostępu do mobilnego internetu.

Wraz z innymi operatorami ISP utworzyliśmy markę „FLY Mobile”, która jest operatorem wirtualnym, pracującym na sieci komórkowej PLUS GSM.

Obecnie możemy świadczyć usługi dostępu do internetu i przesyłania danych. Trwają jeszcze prace techniczne i negocjacje cenowe dla usług głosowych.

Pragniemy Państwu zaproponować możliwość korzystania z mobilnego internetu na terenie całego kraju w przyzwoitych cenach, z umowami na czas nieokreślony i możliwością zmian pakietów.

Koszt karty SIM wraz z aktywacją i 0,5GB na start to 12 zł.

Każda zmiana pakietu to koszt 4 zł.

Ceny pakietów zaczynają się od 5 zł miesięcznie dla 0,25GB która jest wielkością wystarczającą np dla lokalizatorów GPS.

Pakiet 2 GB – 10zł, 5GB -15zł świetnie się sprawdzi jako dostęp awaryjny i w podróży.

Większe pakiety: 10 GB – 22 zł, 25 GB – 32zł można za 3 zł powiększyć o 100 GB do wykorzystania w godzinach nocnych (1-8)

Pakiet 100GB + 200GB noc można traktować jak nielimitowany 🙂 a jest u nas w cenie tylko 50 zł

Istnieje też możliwość doładowania karty w cenie 8zł za 1GB i 12 zł za 3 GB.

Zgłoszenia przyjmujemy na e-mail biuro@mlynnet.pl

Usługi mobilne będą fakturowane łącznie z internetem stacjonarnym raz w miesiącu.

PAKIET DANYCH: 0,25GB 2GB 5GB 10GB 10GB+100noc 25GB 25GB+100noc 100GB+200noc

ABONAMENTY: 5zł 10zł 15zł 22zł 25zł 32zł 35zł 50zł
fly4_800

Nowe kanały i dekodery

Od 7 lutego 2016 r. ruszamy z nowymi listami kanałów; odświeżamy głównie KOMFORT HD jednak nie zabraknie atrakcyjnych nowości w pakiecie PRESTIŻ HD.

KOMFORT HD zwiększy swoją liczbę programów aż o 10 kanałów. Wszystkie kanały HD ze stajni TVN (TVN7 HD, TVN HD, TVN24 HD, TVN Turbo HD, TVN Style HD) lądują w najniższym pakiecie, Polsaty jednak nie zostają w tyle – powolutku przełączamy kolejne kanały Polsatu na wersje HD (Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat2HD). Dodatkowo dochodzą nowe kanały muzyczne oraz TVN Fabuła.

PRESTIŻ HD zostanie wzbogacony o programy TOP KIDS HD, który przypomni nam stare dobre i bezpieczne bajki jak „Inspektor Gadżet”, „Troskliwe Misie” oraz „Łebski Harry”; kolejną nowością będzie program ADVENTURE HD – kanał dokumentalny, w którym można oglądać programy o charakterze przygodowym.

Aktualna lista kanałów

KORBOX ULTRA to pierwszy w Polsce dekoder obsługujący rozdzielczość UHD znany również jako 4K. Niewielka obudowa skrywa niesamowitą moc, napędzaną przez czterordzeniowy procesor, pozwalający na szybszą reakcję na zadania postawione mu przez użytkownika. Więcej informacji o nowej technologii:

Technologia 4K

ultra640

Światłowód do domu (FTTH)

Zostały zakończone prace podwieszenia kabli światłowodowych na słupach w ulicach:
 • Rzemieślnicza
 • Krasickiego
 • Baczyńskiego
 • Wiśniowa
 • Krótka
 • Deczyńskiego
 • Poprzeczna
 • Piotrowskiego
 • Północna
 • 1 Maja
 • Złota
 • Wyzwolenia
 • Kochanowskiego
 • Reja
 • Kopernika
 • Polna
oraz miejscowości:
 • Klementów
 • Praga
 • Rodrysin
 • Borysew
 • Bałdrzychów
 • Sworawa
 • Wartkowice
Istnieje możliwość przyłączenia Państwa domów do naszej sieci internet oraz odbiór TV przez łącze światłowodowe.

Dla naszych dotychczasowych abonentów korzystających z dostępu do łącza internetowego przy wykorzystaniu odbiorników radiowych proponujemy bezpłatne doprowadzenie i uruchomienie usługi na łączu światłowodowym.

Jest nam miło zaproponować następujące parametry łącza:

Download 60 mbit/s upload 10 mbit/s cena 50 zł brutto, umowa na 24 miesiące z przejściem po tym okresie na czas nieokreślony, brak limitów danych, zakaz udostępniana łącza poza lokal.