Czym jest WBOK

Przygotowaliśmy dla Państwa nową wersje WBOK‚a, która umożliwia:

  • podgląd wystawionych faktur
  • podgląd nieopłaconych faktur
  • podgląd księgowań wpłat
  • pobranie faktur w formacie .pdf
Dostępny jest pod adresem: http://bok.mlynnet.pl

Warunkiem korzystania jest zarejestrowanie Państwa adresu e-mail w naszej bazie danych. Aby to uczynić, należy wypełnić formularz poniżej: