Czym jest BOK?

Przygotowaliśmy dla Państwa nową wersje BOK'a, która umożliwia:

  • podgląd wystawionych faktur
  • podgląd nieopłaconych faktur
  • podgląd księgowań wpłat
  • pobranie faktur w formacie .pdf
  • zrealizować wpłaty za faktury

Dostępny jest pod adresem: http://bok.mlynnet.pl

Warunkiem korzystania jest zarejestrowanie przez Państwa własnego adresu email. Aby to uczynić, należy wypełnić formularz poniżej:

Formularz rejestracyjny do BOK