Zmiana regulaminu od 12.12.2018

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, dostosowujemy zapisy w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Mlyn.Net. Nowy regulamin będzie obowiazywał od dnia 12 grudnia 2018 r. Głównymi zmianami wynikającymi z nowych przepisów jest dopuszczenie nowych form zawierania umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa). Zmiany w zapisach są korzystne dla Państwa – dają nowe możliwości oraz nowe uprawnienia. Treść nowego regulaminu i wzorzec umowy zostały opublikowane tutaj